Universitat Rovira i Virgili

Resultat favorable del procés d’acreditació dels Graus i el MASTERDEC del DEC

L'AQU ha acreditat els graus de periodisme, comunicació audiovisual i publicitat i relacions públiques i el MASTERDEC

Durant els dies 21 i 22 d'abril de 2016 el Departament d'Estudis de Comunicació va rebre la visita d'una delegació de l'AQU que tenia com a objectiu avaluar els estudis de grau i de màster oferts pel departament.

L'informe de l'AQU destaca l'extraordinària col·laboració de la comunitat universitària en tot el procés, així com la qualitat de l'autoinforme presentat pel DEC i l'eficient aportació d'evidències complementàries.

L'avaluació global de l'agència d'acreditació posa de manifest la valoració molt positiva del conjunt de professors integrants del DEC. Malgrat ser un grup reduït, l'AQU destaca el seu posicionament quant a publicacions, projectes de recerca i visibilitat internacional, molt per damunt de la mitja en l'àrea de comunicació a l'Estat espanyol.

Tant els tres graus com el MASTERDEC han superat amb escreix la qualitat requerida per a l'acreditació, tant pel que fa a la qualitat dels programes i continguts respectius, com pel que es refereix al currículum i l'experiència dels membres del professorat.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar