Universitat Rovira i Virgili

Mobilitat

Característiques de les beques
Requisits específics dels Estudis de Comunicació per poder fer estades fora
Documentació necessària
Procés de selecció
Altres aspectes / calendari

Característiques de les beques:
Es tracta d'un acord d'aprenentatge: definirem les assignatures equiparables, que la URV acceptarà com a superades amb les notes de les assignatures que feu a l'altra universitat. Us matriculeu a la URV. Podeu consultar la llista d'universitats de destí i triar les quatre opcions que més us interessen.

En el següent enllaç trobareu opinions i consells d'antics estudiants del Departament d'Estudis de Comunicació que han marxat de mobilitat sobre les seves universitats de destí: https://goo.gl/DrPoSl

ERASMUS (Unió Europea)
- Estades de 5 o 10 mesos.
- Beca automàtica si obtens plaça. La dotació econòmica varia segons el cost de vida del país de destinació (assignat per la Unió Europea). El nombre de mesos finançats varia anualment en funció de la disponibilitat pressupostària. 
- Es pot demanar una beca complementària a l'AGAUR.

MOU (Amèrica Llatina)
- Estades de 5 o 10 mesos.
- Ajut de viatge automàtic de la URV si obtens plaça.
- Per estades superiors als 6 mesos, es pot demanar una beca complementària al Banc de Santander (comprovar el llistat d'universitats adscrites).

ISEP (Estats Units)
- Estades de 5 o 10 mesos.
- Només dirigit a estudiants de grau.
- És un requisit acreditar el nivell de B2 d'anglès amb l'exament TOEFL iBT. 
- Aquest programa d'intercanvi implica el pagament de les despeses d'allotjament i manutenció a la universitat d'origen així com una taxa en concepte de registre al programa de mobilitat a la xarxa ISEP i una assegurança mèdica.

SICUE (Espanya)
- Estades de 5 o 10 mesos sense beca a universitats de l'Estat espanyol.


Requisits específics dels Estudis de Comunicació per poder fer estades fora:
Aquests requisits s'apliquen als graus de Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual i al Màster en Comunicació Estratègica a la societat del risc.

1. Els estudiants que no hagin fet cap estada fora tindran prioritat: Si un estudiant ja ha fet una estada Erasmus, MOU o Sicue, podrà fer-ne una altra si queden places disponibles.

2. Només es podran fer estades fora durant el quart curs de Grau: Per fer una estada fora, cal haver superat 100 crèdits de les assignatures bàsiques i obligatòries de Grau en el moment de fer la sol.licitud. Els alumnes de Màster no estan subjectes a aquest requisit. En fer la sol·licitud caldrà incloure l'expedient acadèmic actualitzat.

3. La prova de nivell d'idioma és obligatòria per fer un Erasmus en cas de no tenir certificat d'idioma i el resultat es valorarà dins del procés de selecció: Tots els estudiants que vulguin demanar una beca Erasmus i no tinguin un certificat de nivell homologable amb el Marc Comú de Referència del Consell d'Europa (escala de A1 a C2) han de fer la prova de nivell (francès si es demanen destins a França; italià per Itàlia; i anglès per a la resta de països). Algunes universitats demanen un nivell mínim i si l'estudiant no l'assoleix en la prova de nivell haurà d'acreditar que està estudiant per arribar-hi abans de fer l'estada.

Documentació necessària:
Seguiu les instruccions al web de l'I-Center. 

Procés de selecció:
Es valora expedient acadèmic, coneixement d'idiomes (per a les beques Erasmus/ISEP) i una carta de motivació. Si concurseu per més d'un programa, només podeu obtenir una plaça i haureu de renunciar a l'altra si us la donen.

Proves de nivell d'idiomes a l'octubre:
És obligatori presentar-se si voleu anar a universitats en què les classes es donen en francès, anglès, alemany o italià, i el resultat comptarà en el procés de selecció.

Altres aspectes / calendari:
- Activeu la vostra adreça de correu URV: rebreu allà tota la informació de l'I-Center i dels coordinadors de mobilitat.
- Octubre: presentació de sol·licituds d'estada fora Erasmus/MOU/ISEP.
- Gener: comunicació de les places Erasmus/MOU/ISEP atorgades.
- Febrer: presentació de sol·licituds d'estada SICUE.
- Març: comunicació de les places SICUE atorgades.
- Març-Maig: reunió informativa I-Center, reunió amb els coordinadors de mobilitat per fer la tria de les assignatures a la universitat de destí.
- Juliol: Cursos d'idiomes intensius abans de marxar.
- No oblideu que haureu de fer Matrícula URV.

Coordinadors de mobilitat als Estudis de Comunicació: 

ERASMUS / MOU / ISEP
N(ELIMINAR)atàlia Lozano(ELIMINAR) - natalia.lozano@urv.cat

SICUE
Jan Gonzalo(ELIMINAR) - juanluis.gonzalo@urv.cat

Universitats destí

Més informació: 
I-Center