Universitat Rovira i Virgili

ASTERISC. Grup de Recerca en Comunicació

La recerca duta a terme pels investigadors d'ASTERISC es caracteritza per l'aproximació als diferents àmbits a través de metodologies d'avaluació comunicativa de caràcter qualitatiu, que situen els receptors com els veritables protagonistes dels processos de comunicació i informació, i d'enfocaments metodològics qualitatius de caràcter innovador i transversal.

Com a principis vertebradors de la nostra activitat, cal esmentar:

Les dues grans línies de recerca són les següents:

COMUNICACIÓ EN LA SOCIETAT DEL RISC
Abasta els àmbits de la comunicació estratègica en el seu sentit ampli com són l'assessorament en comunicació política, la planificació de comunicació institucional, el disseny de campanyes comunicatives de tipus corporatiu i institucional, els gabinets de comunicació d'empreses, institucions públiques i partits polítics, les relacions públiques en els àmbits descrits i l'especialització periodística en temàtiques relacionades amb la política -campanyes electorals, gestió de crisis polítiques-, les institucions i la indústria i el medi ambient.

Àrees de treball:

Enllaç al Màster en Comunicació Estratègica (MASTERDEC)


MITJANS DE COMUNICACIÓ I ESTUDIS CULTURALS
Se centra en l'anàlisi de la cultura mediàtica com a element cabdal en els processos comunicatius, posant èmfasi en l'estudi dels mitjans de comunicació emmarcats en el funcionament social, ideològic i econòmic de la societat actual (tenint en compte les dimensions transversals de gènere, origen ètnic, edat i classe, així com també el paper dels mitjans en la construcció d'elements identitaris diversos); i en la vinculació dels estudis culturals als mitjans, més concretament el que als àmbits acadèmics anglosaxons es denominenfilm studies, critical studies on television and new media studies.
En paral·lel a aquest vessant més analític i centrat en la recepció, el nostre treball se centra també en l'aplicació de la recerca en la producció audiovisual i publicitària, l'estructura dels mitjans o l'anàlisi de contingut.

Àrees de treball:

Contacte:
 977 558 532