Universitat Rovira i Virgili

Presentació

Les titulacions de Publicitat i Relacions Públiques, de Comunicació Audiovisual i de Periodisme de la URV han nascut plenament adaptades a les noves demandes de la societat i del mercat laboral. A nivell de recerca, tant pel que fa a la publicitat i les relacions públiques com al periodisme i la comunicació audiovisual, el perfil del nostre grup treballa en línies preferents com la comunicació de risc, la comunicació política, la comunicació institucional o la comunicació corporativa. Tots aquests àmbits són travessats per metodologies d'avaluació comunicativa de caràcter qualitatiu que situen els receptors com els veritables protagonistes dels processos de comunicació i informació.
En definitiva, les activitats del grup se centren en el desenvolupament d'uns enfocaments metodològics qualitatius de caràcter innovador i transversal.

2022-23
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2013-14
2012-13
2011-12 
2010-11