Universitat Rovira i Virgili

Estudis de Grau en Comunicació

A partir del curs 2009-2010 la Universitat Rovira i Virgili posa en marxa un Programa Formatiu de Grau en Comunicació adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Aquest programa inclou els títols de:

Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Grau en Periodisme
Grau en Comunicació Audiovisual 

En el marc d'aquests 3 graus els estudiants hauran de cursar obligatòriament 300 hores de práctiques en empreses del sector a través de l'assignatura Pràctiques Externes.