Universitat Rovira i Virgili

Qui som

L'estructura organitzativa de la Càtedra consisteix en:

Està formada por dos representants de la URV, dos representants de Repsol i el/la director/a de la Càtedra. Es reuneix com a mínim un cop a l'any i té com a objectiu vetllar pel compliment del conveni entre ambudes institucions i fer el seguiment de les activitats de la Càtedra mitjançant l'examen i l'aprovació del programa d'activitats i de la memòria anual.

El constitueixen un conjunt d'experts reconeguts de l'àmbit de les Ciències Socials i de la Comunicació. S'encarrega d'assessorar la direcció de la Càtedra pel que fa a les seves línies estratègiques d'activitat.

És designada per acord entre la URV i Repsol i té com a missió dirigir, coordinar i dinamitzar les activitats de la Càtedra.

Càtedra Internacional URV/Repsol d'Excel·lència en Comunicació