Universitat Rovira i Virgili

Funcions i àmbits d'actuació

Les activitats de la Càtedra Internacional URV-Repsol d'Excel·lència en Comunicació es concreten en tres àmbits principals:

La Càtedra organitza seminaris de formació relacionats amb pràctiques d'excel·lència comunicativa a càrrec de professionals i experts de primera línia. Aquestes activitats estan adreçades a l'alumnat de grau i de doctorat de la URV.

La Càtedra promou i finança investigacions sobre aspectes, àmbits o problemàtiques de la comunicació de rellevància social i intel·lectual per a la demarcació de Tarragona i per al conjunt de Catalunya. En aquest apartat, la Càtedra contribueix a les línies d'activitat del grup de recerca Asterisc sobre Comunicació en la societat del risc i Mitjans de comunicació i estudis culturals.   

Aquest apartat inclou diverses modalitats d'actuació:

- Organització de congressos internacionals d'alt nivell que reuneixen experts de tot el món per debatre al voltant d'aspectes de la Comunicació de rellevància social.

- Publicació d'una revista acadèmica internacional en anglès sobre Comunicació: Catalan Journal of Communication and Cultural Studies.

- Publicació de llibres, opuscles i documents electrònics per a divulgar l'activitat docent i investigadora de la Càtedra.

Pujar

Càtedra Internacional URV/Repsol d'Excel·lència en Comunicació