Universitat Rovira i Virgili

Mobilitat

Característiques de les beques
Requisits específics dels Estudis de Comunicació per poder fer estades fora
Documentació necessària
Procés de selecció
Altres aspectes / calendari

Característiques de les beques:
Es tracta d'un acord d'aprenentatge: definirem les assignatures equiparables, que la URV acceptarà com a superades amb les notes de les assignatures que feu a l'altra universitat. Us matriculeu a la URV. Podeu consultar la llista d'universitats de destí i triar les 4 que més us interessen.

ERASMUS (Unió Europea)
- Estades de 10 mesos en la major part dels casos, algunes de 5 i 6 mesos.
- Beca automàtica si obtens plaça. Informació sobre l'import total de la beca previst aquest curs.
- Es pot demanar una beca complementària a l'AGAUR, de 200 euros mensuals més.

MOU (Amèrica Llatina)
- Estades de 10 mesos.
- Ajut de viatge automàtic de la URV si obtens plaça.

SICUE (Espanya)
- Estades de 10 mesos, no necessàriament amb beca, que s'ha de demanar per separat.
- Beca Séneca: Sol.licitud el mes de març/abril quan saps si tens el Sicue. Cal tenir una mitjana de 1,5. 

Requisits específics dels Estudis de Comunicació per poder fer estades fora:
Aquests requisits s'apliquen als graus de Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual i al Màster en Comunicació Estratègica a la societat del risc.

1. Els estudiants que no hagin fet cap estada fora tindran prioritat:Si un estudiant ja ha fet una estada Erasmus, MOU o Sicue, podrà fer-ne una altra si queden places disponibles.

2. Només es podran fer estades fora durant el quart curs de Grau:Per fer una estada fora, cal haver superat 100 crèdits de les assignatures bàsiques i obligatòries de Grau en el moment de fer la sol.licitud. Els alumnes de segon cicle de Llicenciatura i Màster no estan subjectes a aquest requisit. En fer la sol·licitud caldrà incloure l'expedient acadèmic actualitzat.

3. La prova de nivell d'idioma és obligatòria per fer un Erasmus en cas de no tenir certificat d'idioma i el resultat es valorarà dins del procés de selecció: Tots els estudiants que vulguin demanar una beca Erasmus i no tinguin un certificat de nivell homologable amb el Marc Comú de Referència del Consell d'Europa (escala de A1 a C2) han de fer la prova de nivell (francès si es demanen destins a França; italià per Itàlia; i anglès per a la resta de països). Algunes universitats demanen un nivell mínim i si l'estudiant no l'assoleix en la prova de nivell haurà d'acreditar que està estudiant per arribar-hi abans de fer l'estada.

Documentació necessària:
Seguiu les instruccions al web de l'iCenter. 

Procés de selecció:
Es valora expedient acadèmic, coneixement d'idiomes (per a les beques Erasmus) i motivació. Si concurseu per més d'un programa, només podeu obtenir una plaça i haureu de renunciar a l'altra si us la donen.

Proves de nivell d'idiomes al novembre:
És obligatori presentar-se si voleu anar a universitats en què les classes es donen en francès, anglès, alemany o italià, i el resultat comptarà en el procés de selecció.

Per reservar plaça a la prova de nivell, haureu d'enviar un correu-e a espaillengues.craicatalunya(ELIMINAR)@urv.cat  indicant el dia i l'hora i en quina llengua voleu fer la prova. 

Altres aspectes / calendari:
- Visiteu iagora.com: valoracions d'universitats fetes per estudiants Erasmus
- Activeu la vostra adreça de correu URV: rebreu allà tota la info de l'iCenter i dels coordinadors de mobilitat
- Octubre: llistat de destinacions
- Novembre: presentació de sol·licituds d'estada fora
- Gener: comunicació de les places Erasmus atorgades
- Abril-Maig: reunió informativa iCenter, reunió amb els coordinadors de mobilitat per fer la tria de les assignatures a l'universitat de destí
- Juliol: Cursos d'idiomes intensius abans de marxar
- No oblideu que haureu de fer Matrícula URV

Coordinadors de mobilitat als Estudis de Comunicació: 

ERASMUS / MOU
N(ELIMINAR)atàlia Lozano(ELIMINAR) 

SICUE
Jan Gonzalo(ELIMINAR)

Universitats destí

Més informació: 
iCenter
Erasmus
MOU
Sicue