Universitat Rovira i Virgili

Programa i Professors

PROGRAMA

Informació general

El MASTERDEC és un programa de 60 crèdits (48 obligatoris i 12 optatius). Consta de 3 mòduls obligatoris (12 assignatures) que brinden els coneixements i competències bàsiques de la comunicació estratègica. A més a més, l'estudiant haurà de cursar un mòdul optatiu (4 assignatures), que podrà escollir entre diferents matèries del seu interès.

El Màster fomenta la transversalitat i la complementarietat entre els àmbits professional i d'investigació, aprofitant les aportacions de cadascun d'ells i generant sinèrgies entre ambdós, que permeti una formació integral de l'estudiant que el capaciti per l'ampli espectre d'oportunitats existent i l'orienti a desenvolupar el seu currículum professional i/o acadèmic en l'àmbit de la comunicació estratègica. 

Descripció dels mòduls

Els tres mòduls claus (i obligatoris) són:

A més a més, hi ha dos mòduls complementaris:

Metodologia 

La metodologia utilitzada en el MASTERDEC es sustenta en un doble eix: 

PROFESSORS


El programa del Masterdec inclou sessions i conferències especials. Durant el curs 2017-18, es va comptar amb la participació dels següents ponents: Conferenciants i sessions amb convidats

Pujar

Pla d'Estudis 2017-18

Calendari curs 2017-18
 

MASTERDEC