Universitat Rovira i Virgili

Característiques i Admissió

Característiques

Títol que s'otorga: Màster Universitari en Comunicació Estratègica en la Societat del Risc
Nombre de places: La quantitat de places disponibles són 30 en cada curs acadèmic
Modalitat: Presencial. Per la seva metodologia, és un programa en el qual l'assistència a classe és molt important. 
Duració: La duració del MASTERDEC és de 60 crèdits. El Màster pot realitzar-se en 1 any (a temps complet) o en 2 anys (a temps parcial).
Data d'inici: El curs acadèmic comença 3 d'octubre de 2017 i finalitza el 30 de juny de 2018.
 Horari: · Dilluns a Divendres, de 17 a 20.30 hs.
Si es realitza a temps parcial, es pot cursar en 2 o 3 dies per setmana.  
 Idiomes: · Castellà (80-90%): la major part de les assignatures i activitats del Màster es desenvolupen en aquest idioma, degut a l'alta presència d'estudiants internacionals.
· Anglès (10-20%): es recomana un nivell de comprensió i expressió oral i escrita, atès que algunes assignatures i activitats obligatòries són desenvolupades en aquest idioma sense cap tipus de traducció o adaptació.  
Lloc de les classes: S'imparteix principalment al Campus Catalunya de la URV de Tarragona.
Preu: La Universitat estableix cada any el preu dels programes de Màster. El cost total i complet del MASTERDEC (incloent tots els conceptes: matrícules, taxes, aranzels, etc.) estarà aproximadament entre 2.800 i 3.000 euros.                                                                  


 

Admissió

Requisits d'Admissió

Per a ser admesos al MASTERDEC, els postulants hauran de presentar:
- Títol universitari.
- Expedient acadèmic.
- CV complet (enviar el CV propi que el postulant tingui dissenyat).
- Carta de motivació.
- Els estudiants de països que no siguin de parla espanyola hauran d'acreditar un coneixement d'espanyol a nivell de comprensió i expressió oral i escrita equivalent a B2.

Estudiants de la URV
Has de presentar CV i carta de motivació a la documentació a la Secretaria del Centre. Pots presentar-la físicament o avançar-la en format pdf per correu electrònic a capsfll(ELIMINAR)@urv.cat

Accés a la preinscripció aquí.
 
Estudiants en una universitat espanyola

- DNI, NIE o passaport (en el cas dels estudiants estrangers).
- Títol que dóna accés al màster (si encara no disposes del títol, pots presentar el comprovant de pagament dels drets d'expedició). 
- Expedient acadèmic on hi consten les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d'hores/crèdits de cadascuna d'elles.
- Currículum vítae.
- Carta de motivació.

Accés a la preinscripció aquí.

Estudiants en una universitat estrangera

- NIE o Passaport.
- Titulació universitària que et permet accedir al màster. Has de presentar el teu títol. El document d'Acta de Grau no és vàlid en aquest cas.
- Certificat acadèmic on consten les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d'hores/crèdits de cadascuna d'elles. També ha d'incloure informació sobre el sistema de qualificació aplicat.
- Currículum vítae.
- Carta de motivació.

Accés a la preinscripció aquí.

Període d'Admissió

El Màster consta de tres fases d'admissió, que s'obren en funció de la disponibilitat de places. El nombre de places disponibles és de 30.

1ª fase: de l'1 de març al 30 de maig de 2017
2ª fase: de l'1 de juny al 21 de juliol de 2017
3ª fase (només si queden places): de l'1 al 19 de setembre de 2017

Pujar

MASTERDEC