Universitat Rovira i Virgili

Característiques i Admissió

Característiques

Títol que s'otorga: Màster Universitari en Comunicació Estratègica en la Societat del Risc
Nombre de places: La quantitat de places disponibles són 30 en cada curs acadèmic
Modalitat: Presencial. Per la seva metodologia, és un programa en el qual l'assistència a classe és molt important. 
Duració: La duració del MASTERDEC és de 60 crèdits. El Màster pot realitzar-se en 1 any (a temps complet) o en 2 anys (a temps parcial).
Data d'inici: La previsió d'inici del curs acadèmic és el 2 d'octubre de 2018. El curs finalitza el 30 de juny de 2019.
 Horari: · Dilluns a Divendres, de 17 a 20.30 hs.
Si es realitza a temps parcial, es pot cursar en 2 o 3 dies per setmana.  
 Idiomes: · Castellà (80-90%): la major part de les assignatures i activitats del Màster es desenvolupen en aquest idioma, degut a l'alta presència d'estudiants internacionals.
· Anglès (10-20%): es recomana un nivell de comprensió i expressió oral i escrita, atès que algunes assignatures i activitats obligatòries són desenvolupades en aquest idioma sense cap tipus de traducció o adaptació.  
Lloc de les classes: S'imparteix principalment al Campus Catalunya de la URV de Tarragona.
Preu: La Universitat estableix cada any el preu dels programes de Màster. El cost total i complet del MASTERDEC (incloent tots els conceptes: matrícules, taxes, aranzels, etc.) estarà aproximadament entre 2.800 i 3.000 euros.                                                                  


 

Requisits d'Admissió

Per a ser admesos al MASTERDEC, els postulants hauran de complir els requisits d'admissió. La documentació que l'estudiant ha de presentar depèn d'on hagi realitzat els estudis previs que li donen accés al Màster:

  

He estudiat a la URV                 He estudiat a una universitat espanyola He estudiat a una universitat estrangera


Període d'Admissió

El Màster consta de tres fases d'admissió, que s'obren en funció de la disponibilitat de places. El nombre de places disponibles és de 30.

1ª fase: de l'1 de març al 30 de maig de 2017
2ª fase: de l'1 de juny al 21 de juliol de 2017
3ª fase (només si queden places): de l'1 al 19 de setembre de 2017

PREINSCRIU-TE

Pujar

MASTERDEC