Universitat Rovira i Virgili

Beques i ajuts

La Universitat Rovira i Virgili, el Departament d'Estudis de Comunicació i la Càtedra Repsol/URV en Excel·lència en Comunicació realitzen un esforç per a oferir suport econòmic als estudiants amb un CV destacat per a que puguin realitzar el MASTERDEC.

En aquest apartat actualitzem les beques i ajuts disponibles per a poder realitzar el màster. També podeu consultar informació d'altres organismes i institucions que puguin convocar ajuts per a realitzar estudis de postgrau.
 

Beques i Ajuts

La Universitat Rovira i Virgili, el Departament d'Estudis de Comunicació i la Càtedra Repsol/URV en Excel·lència en Comunicació realitzen un esforç per a oferir suport econòmic als estudiants amb un CV destacat per a que puguin realitzar el Màster en Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (MASTERDEC).

En aquest apartat actualitzem les beques i ajuts disponibles per a poder realitzar el màster. La informació cal confirmar-la a les bases de cada convocatòria. També podeu consultar informació d'altres organismes i institucions que puguin convocar ajuts per a realitzar estudis de postgrau.

Beques Màster URV

Descripció: La Universitat Rovira i Virgili convoca un programa d'ajuts per a estudiants nacionals i internacionals amb dues (2) beques per a cursar el MASTERDEC. Les beques cobreixen la matrícula del màster (60 ECTS, 2.766,60 €), les tases administratives (218,15 €) i despeses de desplaçament en cas d'estudiants internacionals (1000,00 €).

Destinataris: Estudiants nacionals i internacionals que acompleixin amb els requisits d'admissió del màster i no tinguin altres beques o ajuts de la URV.

Període de sol·licitud: La convocatòria s'espera cap a la darrera setmana de març o inicis d'abril.

Convocatòria: Tancada. Informació aquí.

**********

Beques Máster URV-AUIP

Descripció: La Universitat Rovira i Virgili, en col·laboració amb l'Associació Universitària Iberoamericana de Posgrau (AUIP), convoca un programa d'ajuts d'estudis de màster per a estudiants llatinoamericans, amb un total de nou (9) beques per a cursar qualssevol dels màsters de la URV. Les beques s'atorguen en règim competitiu entre tots els candidats als màsters de la URV i poden ser sol·licitades pels pre-inscrits al MASTERDEC. Les beques cobreixen la matrícula del màster (60 ECTS, 2.766,60 €), les tases administratives (218,15 €) i despeses de desplaçament en cas d'estudiants internacionals (1000,00 €).

Destinataris: Estudiants llatinoamericans d'universitats en la xarxa de l'AUIP acceptat per a cursar el MASTERDEC i que no disposin d'una altra beca o ajut de la URV.

Període de sol·licitud: La convocatòria s'espera la darrera setmana de març o primera d'abril.

Convocatòria: Tancada. Informació aquí.

**********

Beca de col·laboració docent

Descripció: El Màster en Comunicació Estratègica a la Societat del Risc i el Departament d'Estudis de Comunicació convoquen una (1) beca de col·laborció docent dirigida a estudiants matriculats al MASTERDEC. La beca consisteix en donar suport en tasques docents i de coordinació de comunicació en el marc del màster amb una dedicació de 7,5 h. Setmanals i una percepció de 185,95 € mensuals durant quatre mesos (encara per concretar però segurament de febrer a maig de 2018).

Destinataris: Estudiants realitzant el MASTERDEC sense cap altre tipus de beca o ajut.

Període de sol·licitud: La convocatòria s'espera cap a octubre-novembre de 2017.

Convocatòria: Pendent.

**********

Beques Càtedra URV-Repsol/Internacional

Període de sol·licitud: 1a fase prorrogada a la 2a fase fins el 21 de juliol.

Convocatòria: Tancada.

**********

Ajudes de Matrícula Càtedra URV-Repsol

Període de sol·licitud: 1-19 setembre 2017

Convocatòria: Aquí.

Beca de Col·laboració MECD

Descripció: El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte espanyol convoca cada any el programa anomenat "Beques de Col·laboració", que es destinen a facilitar la col·laboració d'estudiants universitaris espanyols en els departaments universitaris. Cada curs acadèmic el Departament d'Estudis de Comunicació disposa d'una (1) beca d'aquest tipus pel Màster en Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (MASTERDEC) o estudiants de grau. Els estudiants hauran de dedicar 3h diàries a col·laborar en les tasques del Departament durant el curs acadèmic. La beca és de 2.000 € en total.

Període de sol·licitud: Pendent .

Convocatòria: Pendent.

Altres beques

Enllaç a altres beques

Pujar

MASTERDEC