Universitat Rovira i Virgili

Contacte

Estudis de Comunicació
Universitat Rovira i Virgili
Campus Catalunya
Avinguda Catalunya 35
43002 Tarragona

Bernat López(ELIMINAR) 
Director del Departament d'Estudis de Comunicació 
977 299 440
bernat.lopez@urv.cat 

P(ELIMINAR)aul Capriotti
Secretari del Departament d'Estudis de Comunicació
977 299 434
paul.capriotti@urv.cat 

Assumpció Huertas(ELIMINAR)
Responsable d'Ensenyaments dels Estudis de Comunicació
977 299 437
sunsi.huertas@urv.cat

Maite Suárez(ELIMINAR)
Secretària administrativa del Departament d'Estudis de Comunicació
977 558 582 
teresa.suarez@urv.cat

Isidre Monreal(ELIMINAR)
Coordinació de l'Àrea Tècnica
Telèfon: 977 558 594 
isidre.monreal@urv.cat

Mapa