Universitat Rovira i Virgili

Presentació

Les titulacions de Publicitat i Relacions Públiques, de Comunicació Audiovisual i de Periodisme de la URV han nascut plenament adaptades a les noves demandes de la societat i del mercat laboral.

Els professionals formats a les nostres aules són polivalents i versàtils, ja que aprenen amb les més modernes tecnologies audiovisuals i multimèdia, i alhora adquireixen una sòlida base cultural universalista sobre la qual fomentar actituds obertes, crítiques i reflexives.

2013-14
2012-13
2011-12 
2010-11 
2009-10