Universitat Rovira i Virgili

Setmana del Doctorat en Antropologia i Comunicació 2020

Territoris: dels comuns a la marca

La temàtica de les jornades es centrarà en la qüestió dels béns comuns (the commons), l'antropologia del territori i el paper de la comunicació. La qüestió dels comuns engloba aspectes relacionats amb l'antropologia de l'entorn i de l'ús humà de l'espai rural. El debat incorpora qüestions com les marques territori, les destinacions turístiques sostenibles o les indicacions geogràfiques de productes de qualitat. En totes aquestes facetes no hi ha dubte que la comunicació de l'espai i la seva gent, la seva representació i la construcció d'un imaginari entorn a aquests béns comuns, mediambientals i socioculturals, té un paper constitutiu fonamental.

  On-line

  Del 14 al 17 d’abril

La Setmana del DAC 2020 es realitzarà on-line de manera extaordinària tenint en compte l’alerta sanitària que s’ha decretat en relació al Covid-19. Totes les activitats i seminaris s’oferiran via Campus Virtual.

  Programa provisional

 Seminari de Seguiment: Entre el 14 i el 17 d’abril de 2020 s’obriran els Forums al Campus Virtual que permetran realitzar el Seminari de Seguiment. Els estudiants que hagin enviat els seus resums podran realitzar la seva presentació on-line. Estudiants i professorat tindran una setmana per visualitzar les presentacions i participar als debats a través del Campus Virtual.

Aquesta és una activitat formativa específica on s'inclouen seminaris metodològics, conferències i presentacions dels treballs dels doctorands.